ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564